Protesti sodnikov tudi na celjskem sodišču
Družba
Tipografija

Tudi na celjskem sodišču danes sodniki protestirajo proti »zlorabi oblasti, ignoranci, ki jo vlada in državni zbor kažeta do sodstva in sodnikov ter proti ignoranci vladajočih do pravnega reda«. Tako so zapisali v skupnem sporočilu, ki so ga v Celju prebrali za javnost. Dodajajo, da je minilo že več kot mesec dni od roka, ki ga je ustavno sodišče postavilo vladi in državnemu zboru za odpravo ugotovljenih protiustavnosti v zvezi s plačnim položajem sodnic in sodnikov. Sodniki opozarjajo, da vladajoči še naprej navedeno odločbo ustavnega sodišča načrtno ignorirajo. (SŠol)

»Želimo, da bi državljani razumeli, da sta močno sodstvo in tožilstvo zagotovilo za dobro in pošteno sodno varstvo. Če nas drugi dve veji oblasti - izvršilna in zakonodajna - obravnavata kot motnjo v sistemu, potem bi morali začeti zvoniti vsi alarmi pri državljanih. Kajti, če smo v sodstvu tako oslabljeni, da ne bi mogli nuditi poštenega in neodvisnega varstva, potem so ogroženi vsi državljani,« je dejala okrožna sodnica v Celju Tanja Dolar Božič.

S shodi želijo sodniki opozoriti na zavajanje oblasti, da na razpolago ni finančnih sredstev, "ob tem ko si politične stranke povečujejo lastno financiranje, ministrstvo pa popolnoma mimo sodstva domnevno rešuje prostorsko problematiko z nakupovanjem neprimernih nepremičnin".

Dodajajo, da je temelj pravne države spoštovanje zakonov in odločb sodišč, saj se le tako zagotavljajo varovanje človekovih pravic, demokracije, enakost pred zakonom in odgovornost oblasti. »Sodne odločbe veljajo za vse v enaki meri, veljajo v celoti tako, kot se glasijo, in ne kot bi arbitrarno presodil naslovnik posamezne sodne odločbe," so zapisali v protestni izjavi.

V društvu protestirajo proti "sprenevedanju, da gre socialni dialog in za usklajevanje plač v celotnem javnem sektorju, ker izvršitev ustavne odločbe s tem nikakor ni povezana".

Zahtevajo takojšnjo izvršitev odločbe ustavnega sodišča in da jim vlada "z izvršitvijo odločbe nemudoma zagotovi dostojne materialne pogoje za neodvisno delo in primeren oziroma primerljiv položaj, ki ga imajo sodniki po ustavi s predstavniki zakonodajne in izvršne veje oblasti".

 Sledite nam