Kadrovska kriza ogroža število postelj v domovih starejših
Družba
Tipografija

Domovi za starejše v Celju, Laškem, Šentjurju in okolici kljub pomanjkanju zaposlenih zaenkrat še ohranjajo število postelj za stanovalce. Četudi imajo zapolnjena vsa delovna mesta, so kadrovski normativi zastareli in je za vse delo, ki ga je treba opraviti, na voljo premalo rok, pravijo direktorji domov. Njihovi konkretni predlogi, kako izboljšati razmere, da bi lažje obdržali zaposlene in privabili nove, ostajajo brez odziva. Delavce pri drugih delodajalcih pritegnejo ugodnejši delovni čas in višje plače.

 

 

Da izvajalci za kakovostno in varno izvajanje zdravstvene nege in rehabilitacije po oceni stroke potrebujejo dodatnih 3.600 zaposlenih, opozarja Skupnost socialnih zavodov Slovenije. V organizaciji, ki združuje izvajalce institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji, so prepričani, da je prav dodatno število zaposlenih ključ do tega, da bi v domovih za starejše lahko zagotovili delovne pogoje, ko delavci ne bi izgorevali in zapuščali poklica, uporabniki pa bi dobili storitve, ki jih potrebujejo.

Predlagajo dodatek za delovne sobote

V Domu ob Savinji Celje največjo kadrovsko stisko opažajo pri srednjih medicinskih sestrah in bolničarjih negovalcih. V kuhinji potrebujejo dietnega kuharja in njegovega pomočnika. V programu pomoči na domu potrebujejo dodatne socialne oskrbovalke. Kljub kadrovskim izzivom doslej še niso zmanjševali števila postelj. Da bi za delo v domu lažje privabili posameznike, so pristojnemu ministrstvu in sindikatom podali predlog za dodatek za delo ob sobotah in splošni dodatek za vse, ki so zaposleni v domovih. Zaposlene, ki dajo odpoved in se odločijo za delo pri drugih delodajalcih, pritegnejo predvsem višje plače in ugodnejši delovni čas, opažajo v Domu ob Savinji.

Pri iskanju zaposlenih morajo biti inovativni

Kako pridobivati zdravstveno in negovalno osebje ter kako nadomeščati bolniške staleže in porodniške odsotnosti – to so najpogostejši izzivi, ki jih na kadrovskem področju opažajo tudi drugi domovi za starejše po regiji. Vodilni skušajo biti pri zapolnjevanju kadrovskih vrzeli čim bolj inovativni, nekateri svoje zaposlene spodbujajo k prekvalifikaciji in se sami posvečajo njihovemu izobraževanju.

V Domu starejših Šentjur doslej niso zmanjševali števila postelj ali zaprli katerega od oddelkov. Trenutno so glede na kadrovski normativ vsa delovna mesta zasedena. Po besedah direktorice mag. Vesne Vodišek Razboršek, ki se ta mesec poslavlja od tega delovnega mesta, so velik izziv nadomeščanja bolniških staležev in porodniških odsotnosti, saj ni novo zaposlenih. »Ker nimamo osebja, s katerim bo nadomestili bolniške in porodniške odsotnosti, nam v delovnem procesu manjkajo štirje bolničarji in dve diplomirani medicinski sestri. Posledično moramo biti izjemno inovativni pri iskanju novih sodelavcev, zagotavljanju spodbudnega učnega okolja vključenih dijakov, študentov z namenom kasnejšega dolgoročnega sodelovanja in zaposlitve.« Dodala je še, da dom zaposlene, ki jih prepozna kot sposobne za zagotavljanje kakovostnih storitev zdravstvene nege in oskrbe, spodbuja k prekvalifikaciji. Trenutno v domu sami izobražujejo štiri bolničarje in dve medicinski sestri.

Foto: Andraž Purg

V Novem tedniku ne prezrite tudi zgodbe tehnice zdravstvene nege, ki je po desetletju dela v enem od domov v okolici Celja vse svoje znanje in izkušnje pustila za seboj. Če se ne bi odločila za spremembo delovnega mesta, bi izgorela, pravi.

 

 

 

 

 

 
 

Sledite nam