Celjski kriminalisti zaključili z obsežno preiskavo
Kronika
Tipografija

Kriminalisti iz Oddelka za preiskovanje gospodarske kriminalitete Policijske uprave Celje, so zaključili  s predkazenskim postopkom v zvezi preiskave sumov storitev 40 kaznivih dejanj s področja korupcije. Ta dejanja Kazenski zakonik opredeljuje kot nedovoljeno sprejemanje daril in nedovoljeno dajanje daril.

Včeraj in predvčerajšnjem so policisti na podlagi usmeritev Specializiranega državnega tožilstva in izdane sodne odredbe na območju policijskih uprav Celje in Novo mesto, opravili deset hišnih preiskav. Pri hišnih preiskavah je sodelovalo 40 kriminalistov in policistov Policijske uprave Celje.
Očitanih kaznivih dejanj je osumljenih sedem fizičnih oseb, trije samostojni podjetniki in zastopnika dveh gospodarskih družb, ki so od leta 2022 z javnim zdravstvenim zavodom z območja Policijske uprave Celje z vnaprej dogovorjenim sodelovanjem delovali na način, da so storitve, potrebne za nemoteno delovanje zavoda, katerih vrednost je sodila v okvir tako imenovanih evidenčnih javnih naročil, organizirali z izbiro favoriziranih ponudnikov, ki so sami priskrbeli konkurenčne ponudbe. To pomeni, da je zavod postopek javnega naročanja izvedel zgolj formalno in ne v skladu z načeli o javnem naročanju in dobrem gospodarjenju z javnimi sredstvi.
S preiskavo so ugotovili tudi, da sta osumljena zaposlena v zavodu pred formalno izvedbo posla, osumljenim izvajalcem sporočala podatke o višini sredstev, ki jih ima zavod na razpolago za izvedbo posameznega posla. S tem sta favoriziranemu ponudniku omogočila, da se je s ponudbo čim bolj približal najvišji vrednosti razpoložljivih sredstev zavoda. Na ta način so favorizirani ponudniki cene storitev v zameno za pridobitev posla, dvignili do 30 % od takrat veljavnih cen na trgu. Dvig cen je predstavljal vrednost daril zaposlenih v zavodu oziroma neopravičeno bogatenje favoriziranega ponudnika na račun javnih sredstev.
S preiskavo za enkrat še niso ugotovili, da bi se dogovarjanja preiskovanih poslov nanašala na dobavo medicinske opreme oziroma zdravil, temveč izključno na investicije oziroma materialno tehnična sredstva ter storitve potrebne za nemoteno delovanje javnega zavoda.

Foto: Andraž Purg

Sledite nam