Pozdravljeni na straneh medijske hiše Novi tednik in Radio Celje

NT&RC, podjetje za časopisno in radijsko dejavnost, d. o. o., Celje, predstavlja največjo medijsko hišo v širši Savinjski regiji. Pod njeno okrilje sodijo časopis Novi tednik, Radio Celje in spletna stran: www.nt-rc.si.

Ekipa 33 zaposlenih novinarjev, urednikov, fotoreporterjev, tehničnega kadra, tržnikov, oblikovalcev zvoka, moderatorjev in administracije prispeva – ob pomoči več ko 27 zunanjih sodelavcev, svoj delež k ohranjanju in razvoju bogate zapuščine, ki so jo ustvarile pretekle generacije ustvarjalcev časopisa in radia.

 

Untitled-1Časopis Novi tednik je začel izhajati 2. junija 1945 pod imenom Nova pot. V vseh desetletjih je večkrat spremenil svoje ime, od leta 1968 pa izhaja s sedanjim imenom. Od nekdaj je prispeval k oblikovanju javnega mnenja v širši regiji, spodbujal razprave o aktualnih vprašanjih in omogočal prostor za izražanje mnenj svojih bralcev.

Časopis Novi tednik objavlja novinarske prispevke in fotografije o pomembnejših političnih, gospodarskih, kulturnih, izobraževalnih in športnih dogajanjih na območju 33 občin Savinjske regije in širše. Njegova vloga je prispevati k večji obveščenosti ljudi o teh dogajanjih na njihovem lokalnem območju, prispevati k njihovi razgledanosti in jih z določenimi vsebinami tudi sproščati in zabavati.

V sklopu časopisa izhajajo tudi posebne tematske in samostojne priloge.

Sledite nam