Skupina Generali z odlično donosnostjo ...
Gospodarstvo
Tipografija

... močno rastjo in trdnim kapitalskim položajem na poti k uresničitvi ciljev strateškega načrta »Generali 2021«

 

  • Skupina Generali je močno povečala rezultat iz poslovanja, ki je zrasel na 4,4 milijarde evrov (+10 %) zahvaljujoč pozitivnemu poslovanju na področjih Življenjska zavarovanja, Upravljanje s premoženjem, Holding in ostala poslovna področja. Tudi prispevek področja Premoženjska in nezgodna zavarovanja je ostal močan, kljub višjemu vplivu odškodninskih zahtevkov zaradi naravnih nesreč.
  • Obračunana kosmata premija je narasla na 54,9 milijarde evrov (+6,4 %), pri čemer beležijo pozitiven priliv tako na področju Življenjska zavarovanja (+6,5 %), kot tudi na področju Premoženjska in nezgodna zavarovanja (+6,2 %). Čisti prilivi na področju življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem in riziko zavarovanj so se povzpeli na 9,5 milijarde evrov (+3 %), kombinirani količnik znaša 91,3 % (+1,6 odstotne točke), stopnja donosa novih zavarovanj pa je dosegla odličnih 4,76 % (+0,66 odstotne točke).
  • Čisti rezultat se je povečal za 74 % in dosegel 2.250 milijonov evrov (1.297 milijonov evrov v enakem obdobju leta 2020).
  • Kapitalski položaj je bil izjemno trden, količnik kapitalske ustreznosti pa je znašal 233 % (224 % v poslovenm letu 2020).

Cristiano Borean, glavni finančni direktor Skupine Generali, je ob predstavitvi rezultatov izpostavil: »Rezultati za prvih devet mesecev potrjujejo uspešnost Skupine, tehnično donosnost in stabilne trende na vseh področjih poslovanja z enim največjih količnikov kapitalske ustreznosti v sektorju. Čisti prilivi na področju življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem in riziko zavarovanj še vedno rastejo, medtem ko področje premoženjskih in nezgodnih zavarovanj, kljub večjemu vplivu odškodninskih zahtevkov zaradi naravnih nesreč, še naprej ostaja stabilno. Rezultati na področju upravljanja s premoženjem še naprej rastejo, tudi zaradi naše multibutične strategije. Ti rezultati popolnoma odražajo uspešno izvedbo strateškega načrta »Generali 2021« in predstavljajo trden temelj za nov triletni načrt, ki ga bomo predstavili 15. decembra

Milano – Upravni odbor Assicurazioni Generali je potrdil finančne informacije z dne 30. septembra 2021.

Rezultat iz poslovanja Skupine se je ob pozitivnem poslovanju področij Življenjska zavarovanja, Upravljanje s premoženjem, Holding in ostala poslovna področja glede na primerljivo obdobje lani povečal za 10 odstotkov na 4.425 milijonov evrov. Področje Premoženjska in nezgodna zavarovanja se je kljub višjemu vplivu odškodninskih zahtevkov zaradi naravnih nesreč izkazalo kot stabilno.

Na področju Življenjska zavarovanja je Skupina potrdila odlično tehnično donosnost – s stopnjo donosa novih zavarovanj, ki je znašala 4,76 % (4,10 % v prvih devetih mesecih leta 2020). Kombiniran količnik je znašal 91,3 % (+1,6 odstotne točke).

Rezultat iz poslovanja na področju Upravljanje s premoženjem se je povečal na 451 milijonov evrov (+32 %), kar je predvsem posledica rasti poslovnih prihodkov, tudi zaradi splošnega porasta sredstev v upravljanju. Poslovni rezultat Holdinga in ostalih poslovnih področij se je zaradi rezultatov Banca Generali in znatnega prispevka zasebnega kapitala še naprej povečeval.

Čisti rezultat je zrasel za 74 % in dosegel 2.250 milijonov evrov (v enakem obdobju lani je obsegal 1297 milijonov evrov), predvsem zaradi povečanja rezultata iz poslovanja in izida, ki ni neposredno povezan s poslovanjem.

Obračunana kosmata premija Skupine se je povečala za 6,4 %, na 54.899 milijonov evrov, tako zaradi rasti na področjih Življenjska zavarovanja kot Premoženjska in nezgodna zavarovanja. Čisti prilivi na področju Življenjska zavarovanja so se povečali na 9,5 milijarde evrov (+3 %), v celoti zaradi trenda življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem in riziko zavarovanj. Tehnične rezervacije življenjskih zavarovanj soznašale 397,5 milijarde evrov (+3,3 % v primerjavi z 31. decembrom 2020; +4,5 % brez upoštevanja dekonsolidacijskega učinka pokojninskega sklada v državah srednje in vzhodne Evrope).

Rezultat Skupine, ki ni neposredno povezan s poslovanjem, je v prvih devetih mesecih letošnjega leta znašal -731 milijonov evrov (-1.360 milijonov evrov v enakem obdobju lani). Pomembno izboljšanje je posledica predvsem manjših slabitev naložb, ki so na voljo za prodajo in jih je leta 2020 še posebej prizadel vpliv pandemije na finančne trge, in povečanja realiziranih prihodkov na področju nepremičnin. Na devetmesečni rezultat, ki ni neposredno povezan s poslovanjem, je vplivala tudi manjša slabitev dobrega imena, povezana s področjem življenjskih zavarovanj v Švici (za 93 milijonov EUR), 94 milijonov evrov stroškov, ki izhajajo iz transakcije upravljanja z obveznostmi in enkratni stroški v višini 100 milijonov EUR za izredni mednarodni sklad za COVID-19 za soočanje s pandemijo. Obseg odhodkov za obresti na finančni dolg je bil zaradi strategije optimizacije dolga izboljšan.

Skupna sredstva v upravljanju so narasla na 682,1 milijarde evrov (+4,2 %).

Kapitalski položaj Skupine je izjemno trden, pri čemer količnik kapitalske ustreznosti znaša 233 %. K rasti v primerjavi s koncem leta 2020, ko je znašal 224 %, so prispevala pozitivna tržna gibanja v tem obdobju (npr. okrevanje obrestnih mer, rast na delniških trgih) in odličen prispevek normaliziranega ustvarjenega kapitala.

S trajnostnimi naložbami in poslovanjem se Skupina Generali uvršča med 5 najboljših svetovnih podjetij v panogi

Generali je bil potrjen v svetovni indeks Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) in evropski indeks Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe), s čimer je okrepil svoj vodilni položaj na področju trajnostne uspešnosti in se tako uvršča med pet najboljših svetovnih podjetij v zavarovalniškem sektorju. Tako Skupina potrjuje svojo zavezo k vključevanju trajnosti v svoje poslovne dejavnosti, kar je v skladu z zavezo vseživljenjskega partnerstva. V okviru strategije "Generali 2021" so se že povečale premije iz zavarovalnih produktov z družbeno in okoljsko vrednostjo na približno 17 milijard evrov in izvedli 6 milijard evrov trajnostnih naložb. Generali je del zavezništva Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) in Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), ki se osredotočata na spopadanje s podnebnimi spremembami prek osnovne zavarovalniške dejavnosti. Indeks DJSI je bil uveden leta 1999 kot globalno merilo, namenjeno trajnostnemu razvoju in razvršča vodilna podjetja na podlagi analize okoljskih, družbenih in upravljavskih meril družbe RobecoSAM ter metodologije družbe S&P Dow Jones Indices.

Povezava na celotno sporočilo za medije Skupine Generali o poslovanju v prvih 9-ih mesecih letos

 

Najbolj brano

Čas se izteka Čas se izteka
Ponedeljek, 18 September 2023 05:00
Če razmišljate o postavitvi sončne elektrarne, je zdaj skrajni čas, da ukrepate in prehitite ...

Preberite več...

Podjetje Ekosen se je udeležilo prestižnega dogodka Real Expo 2023 Podjetje Ekosen se je udeležilo prestižnega dogodka Real...
Četrtek, 27 Julij 2023 12:55
Podjetje Ekosen se je udeležilo prestižnega dogodka Real Expo 2023, ki je potekal v Sarajevu od 18. ...

Preberite več...

Brez sprememb na čelu komunale Brez sprememb na čelu komunale
Četrtek, 25 Maj 2023 09:28
Komunalo Laško bo tudi prihodnja štiri leta vodil Tomaž Novak. Laški občinski svetniki so njegovo im...

Preberite več...

Začel se je natečaj SME EnterPRIZE zavarovalnice Generali Začel se je natečaj SME EnterPRIZE zavarovalnice Generali...
Ponedeljek, 17 April 2023 17:56
Generali zavarovalnica d. d. prvič organizira nagradni natečaj SME EnterPRIZE, ki je namenjen spodbu...

Preberite več...

Sledite nam