Obrtniki in podjetniki pozor!
Gospodarstvo
Tipografija

Poročati morate o embalaži dani na trg Slovenije.

Na tisoče malih in srednjih podjetij mora finančno in organizacijsko odgovarjati za embalažo, dano na trg RS.

Če so do leta 2021 ravnanje z odpadno embalažo plačevala samo tista podjetja, ki so na trg RS dala več kot 15 ton embalaže, morajo sedaj to plačati vsa podjetja v Sloveniji.

Uredba o embalaži in odpadni embalaži namreč določa, da morajo ravnanje z odpadno embalažo plačati čisto vsa podjetja, ki kakorkoli uvozijo embalažo, pakirajo izdelke v embalažo ali dajo na trg RS embalirane izdelke. Tako so vsa podjetja zavezana plačati tako imenovano EMBALAŽNINO - dajatev, ki pokriva strošek ravnanja z odpadno embalažo.

Vsi podjetniki in obrtniki morate voditi evidenco o količinah in vrsti embalaže. Uredba o embalaži in odpadni embalaži tako prinaša nove administrativne obveznosti podjetjem. Poročanje poteka štirikrat letno, da pa boste sploh lahko poročali morate vzpostaviti evidenco o embalaži, kar pa niti ni tako enostavno. Vaša obveznost glede zagotavljanja ravnanja z odpadno embalažo je finančna in organizacijska.

Embalažnino morate plačali družbam, ki organizirajo ravnanje z odpadno embalažo. Družba RECIKEL s pogodbenimi podizvajalci organizacijsko soupravlja trg ravnanja z odpadno embalažo od leta 2013 in zavezama pomembno vlogo kot družba za ravnanje z odpadno embalažo v Sloveniji. Opravljanje storitve nam zaupa preko 1000 podjetij vseh panog iz celotne Slovenije. Svojim poslovnim partnerjem zagotavljamo redno izobraževanje in podporo pri vzpostavitvi ustrezne evidence, ki je podlaga za izdelavo poročil o embalaži. Zagotavljamo ravnanje z odpadno embalažo skladno z direktivami EU in s slovensko zakonodajo. Svoje poslovne partnerje redno obveščamo o spremembah zakonodaje s področja ravnanja z odpadno embalažo. Skupaj z nami ste na varni strani.

Sledite nam