Konjiški Zlati grič vidi prihodnost tudi v turizmu
Gospodarstvo
Tipografija

Podjetje Zlati grič iz Slovenskih Konjic ima novega direktorja Davida Hauerlanda, dosedanji direktor Silvo Žižek je zato po večletnem direktorovanju zapustil podjetje. Spomnimo, da je češko podjetje Fidurock s Petrom Valentom in z Davidom Hauerlandom na čelu konjiški Zlati grič prevzelo predlani. David Hauerland je vlogo direktorja prevzel jeseni, ker želi, kot pravi, dejavno soustvarjati zgodbo Zlatega griča in tesneje sodelovati z lokalnim okoljem. In kako namerava češki lastnik razvijati podjetje z dolgoletno tradicijo na področju pridelave kakovostnih vin?

Češki poslovnež David Hauerland se med drugim ukvarja z nepremičninskimi posli na Češkem in Slovaškem ter z zastopanjem vrhunske avdioopreme Voix. Med drugim obožuje vrhunska vina, zato je v podjetju Zlati grič prepoznal veliko razvojno priložnost. Leta 2021 je njegovo podjetje Fidurock kupilo konjiškega pridelovalca vin ter pripravilo novo poslovno vizijo podjetja. Po besedah direktorice poslovnega razvoja mag. Mojce Cvetek nameravajo Zlati grič razvijati v prepoznavno vinsko, golfistično in gastronomsko destinacijo. »To pomeni, da bo podjetje s svojo vinsko kletjo, z gostilno, nočitvenimi zmogljivostmi in igriščem za golf gostom zagotavljalo celovito turistično ponudbo v slikovitih vinorodnih Škalcah. Med drugim načrtujemo prenovo vinogradniškega dvorca iz 15. stoletja in drugih stavb, v katerih bomo za obiskovalce zagotovili nove prenočitvene zmogljivosti.«

Nastanitve za golfiste

Zlati grič upravlja igrišče za golf z devetimi luknjami, ki se razprostira med vinogradi v Škalcah. »Na njegovo izjemno lego in urejenost smo še posebej ponosni. Prav golf turizem lahko prispeva k večji prepoznavnosti Zlatega griča ter celotni turistični ponudbi v krajih na širšem Konjiškem,« je prepričana Mojca Cvetek, pri čemer napoveduje ureditev recepcije in dodatnih nastanitvenih zmogljivosti za golfiste. »Želimo sodelovati z drugimi igrišči za golf z devetimi luknjami v Sloveniji. Povezani želimo nastopiti kot ponudnik doživetij, povezanih z igro golfa, a vsak s svojo posebnostjo, hkrati vsi stremimo k vrhunski ponudbi in ustvarjanju edinstvene izkušnje. To je zagotovo dodana vrednost v turizmu.«

Novi najemnik

Škalce veljajo za miniaturno slovensko Toskano, na vrhu vinorodnih gričev je že vrsto let Gostilna Zlati grič. Potem ko je prejšnji najemnik novo poslovno priložnost našel v Gostišču Gastuž v Žički kartuziji, so v Zlatem griču proti koncu pomladi dobili novega najemnika. »Škalce si predstavljamo kot stičišče druženja ob kulinaričnih, glasbeno-vinskih in drugih družabnih doživetjih tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za obiskovalce od drugod,« še pravi Mojca Cvetek in dodaja, da bo podjetje nadaljevalo in nadgrajevalo proizvodnjo vrhunskih vin. Med drugim bo prenovilo blagovno znamko. Že letos so poleg dodatnih hrastovih sodov v vinsko klet dodali tudi betonske cisterne. (Foto: Zlati grič)