Terme Tuhelj so začele nov val naložb
Gospodarstvo
Tipografija

Terme Tuhelj so s podpisom pogodbe s podjetjem MDK Građevinar d. o. o. še uradno začele drugi del investicijskega cikla, ki je največji v zgodovini skupine Terme Olimia in s katerim bodo v rekonstrukcijo zahodnega dela term vložile okoli 27 milijonov evrov.

Na sedežu Term Olimia, ki so lastnice Term Tuhelj, sta včeraj direktor Term Tuhelj Florjan Vasle in direktor MDK Građevinar d.o.o. Kruno Pavlinić podpisala pogodbo o začetku gradbenih del, katerih zaključek je predviden v sredini leta 2025. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 12 milijonov evrov, kar je največja posamezna podpisana pogodba v zgodovini Term Olimia in Term Tuhelj.

Direktor Term Tuhelj Florjan Vasle in direktor MDK Građevinar d.o.o. Kruno Pavlinić podpisala pogodbo o začetku gradbenih del

Direktor Term Tuhelj Florjan Vasle in direktor MDK Građevinar d.o.o. Kruno Pavlinić podpisala pogodbo o začetku gradbenih del

 

»V zadnjih 20 letih, odkar smo lastniki Term Tuhelj, smo v rekonstrukcijo, dograditev, izboljšavo vsebin in storitev ter izobraževanje zaposlenih vložili več kot 30 milijonov evrov, na kar smo izjemno ponosni. V letu 2024 nas čakajo novi investicijski izzivi, katerih uresničitev bo pripomogla k še boljši in kakovostnejši ponudbi naših term,« je po podpisu pogodbe povedal Florjan Vasle, direktor Term Tuhelj.

Nov investicijski cikel

Nov investicijski cikel se je začel že sredi lanskega leta, ko so Terme Tuhelj na območju obstoječega parkirišča zgradile pokrito parkirišče z lastno sončno elektrarno zmogljivosti 1MW in kotlovnico na lesno biomaso, zeleni investicijski val pa se bo nadaljeval v letu 2024.

Nova investicija obsega celovito prenovo zahodnega dela Term Tuhelj in zajema:

• razširitev, rekonstrukcijo in posodobitev notranjih bazenov Vodnega planeta,

• posodobitev Sveta savn z novimi conami za sprostitev,

• novo restavracijo v sklopu bazena, ki bo namenjena gostom bazena in zunanjim obiskovalcem,

• nov trg z zelenimi strehami, sprehajalnimi potmi in fontano ter recepcijo bazena za zunanjeobiskovalce,

• nov nastanitveni objekt s 46 sobami, ki bo s toplo vezo povezan z ostalimi nastanitvenimi objekti,

• nadaljnjo digitalizacijo poslovanja in izobraževanje zaposlenih v smeri zelenega poslovanja.

Vrednost naložbe je dobrih 22 milijonov EUR, od tega bo 6,6 milijonov EUR kritih iz Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru razpisa »Krepitev trajnosti ter spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda podjetij v turističnem sektorju«. V letu 2023 je bilo že vloženih 4,5 milijona EUR, ki se nanašajo na naložbo v sončno elektrarno in kotlovnico na lesno biomaso.

Predviden zaključek vseh del je spomladi 2025. »Srednjeročni poslovni načrt, jasna vizija za prihodnost ter nenehno vlaganje v kakovost storitev in iskanje napredka so najpomembnejši dejavniki za dobre rezultate. Sinergija med nami in našo matično družbo Terme Olimia ter motivirani in kakovostni kadri so le dodaten veter v hrbet, ki nam pomaga ustvarjati eno najbolj zaželenih turističnih zgodb na celinskem delu Hrvaške,« je povedal Vasja Čretnik, direktor Terme Tuhelj.

Terme Tuhelj razmišljajo zeleno

V okviru naložbe so bili sprejeti trajnostni cilji, usmerjeni v uvajanje obnovljivih virov energije, ki bodo prispevali k trajnostni in nizkoogljični rasti. Z rekonstrukcijo obstoječih kapacitet se bo povečala energetska učinkovitost, uvedba novih digitalnih tehnologij in izobraževanje zaposlenih v smeri krepitve digitalnih in zelenih znanj pa bosta Termam Tuhelj omogočila učinkovitejše upravljanje z viri in boljši položaj na trgu. Izgradnja zelenih streh bo dodatno prispevala k varovanju in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Uspešni rezultati v letu 2023

Terme Tuhelj beležijo stalno rast števila nočitev in prihodkov, lahko pa se tudi pohvalijo z še enim rekordnim letom. V letu 2023 je Terme Tuhelj obiskalo 66.931 gostov, ki so ustvarili 165.518 nočitev, kar je 5 % več kot v letu 2022. Prav tako so Terme Tuhelj v letu 2023 ustvarile 14 milijonov EUR prihodkov, kar je 19 % več kot v letu 2022.

 

Sledite nam