Arhivski dragulj v knjižni obliki
Družba
Tipografija

V Zgodovinskem arhivu Celje so danes predstavili obsežen prevod šolske kronike I. gimnazije v Celju. Delo povzema enega od dragocenih virov, ki ga hrani arhiv, in sicer šolsko kroniko ene od najstarejših gimnazij v Sloveniji. Na predstavitvi so sodelovali dr. Aleksander Žižek, urednik in eden od prevajalcev, dr. Anton Šepetavc, ravnatelj I. gimnazije v Celju in dr. Borut Batagelj, direktor Zgodovinskega arhiva Celje.

 

Kronika zajema obdobje med letoma 1809 in 1890. V začetnem delu, do leta 1826, je pisana v latinščini, kasneje v nemščini. Delo z naslovom Historia: zgodovina celjske gimnazije od leta 1809, sta skupaj izdali obe ustanovi in kot je dejal Anton Šepetavc, bo to vsakoletno darilo šole zlatim maturantom.

Prevod kronike spremlja uvodna študija prof. ddr. Igorja Grdine. Latinski del zapisov je prevedel prof. dr. Matej Hriberšek. Glavnino zahtevnega dela je kot urednik in prevajalec nemškega dela kronike opravil dr. Aleksander Žižek iz ZAC, ki je pripravil tudi uvodno besedilo o ustanovitvi gimnazije, okoliščinah njenega delovanja v obravnavanem obdobju in posameznih vidnejših ljudeh, povezanih z njo. Delo ima več kot 400 opomb s pojasnili o dogodkih in osebah, ki so omenjene. Lažjemu iskanju po besedilu je namenjeno osebno kazalo. V knjigi so tudi številne fotografije, ki bralcu približajo original, skupaj z drugimi fotografijami, ki so dokument časa, v katerem je kronika nastala.