Celjani, pozor, letos boste morali plačati več!
Družba
Tipografija

V teh dneh je Finančni urad Celje začel izdajati odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2024. Skladno s spremembo odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, ki jo je na decembrski seji potrdil Mestni svet Mestne občine Celje, bo vrednost točke za izračun NUSZ višja za 15 odstotkov. (SŠol)

 

»NUSZ predstavlja pomemben prihodkovni vir v proračunu Mestne občine Celje, ki je ključnega pomena za zagotavljanje visoke kakovosti storitev, nepogrešljivih za kakovostno življenje prebivalcev. Ta sredstva omogočajo izvajanje nalog, kot so redno vzdrževanje in urejanje cest, javnih površin ter obnavljanje ter gradnja šol, vrtcev ter drugih javnih objektov. S tem se zagotavlja varno in udobno okolje za vse občane ter spodbuja trajnostni razvoj in rast občine,« pravijo na občini.

 Povišanje vrednosti točke NUSZ pomeni, da bo višina NUSZ, ki se odmerja enkrat letno, višja za 15 odstotkov. Za stanovanje v 1. coni v površini 50 m2 to pomeni zvišanje iz 39 na 45 evrov, za hišo v površini 150 m2 v 1. coni pa iz 120 na 135 evrov. V primeru, da so stanovanjske površine v bolj ruralnih delih občine, je odmera seveda nižja in bo tudi razlika v odmeri nominalno nižja.

 »K povišanju vrednosti točke za izračun NUSZ je bila Mestna občina Celje primorana pristopiti iz razloga, ker je bila zadnja uskladitev višine opravljena v letu 2016, pri čemer je stopnja inflacije v tem času po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije znašala 26 odstotkov. Kljub temu smo se na Mestni občini Celje odločili, da povišanje vrednosti točke izvedemo v bistveno manjšem odstotku, kot je znašala inflacija v tem obdobju,« še pojasnjujejo na občini.

 

Sledite nam