Dividende z zamudo tudi v Termah Olimia
Gospodarstvo
Tipografija

 

Tako kot v Cinkarni Celje in Cetisu so tudi v Termah Olimia del bilančnega dobička iz leta 2022 namenili za dividende. Zaradi državne pomoči za blažitev visokih cen električne energije dobička lani niso smeli izplačati.

 

 

Da bodo o delitvi bilančnega dobička odločali na začetku leta 2024, je direktor term Florjan Vasle napovedal že po lanski seji skupščine. Takrat sta uprava in nadzorni svet predlagala, naj dobiček v višini 11 milijonov evrov ostane nerazporejen, tudi zato, ker so se v podjetju odločili za več naložb. Zastopnica države, ki je skupaj s Kapitalsko družbo in Slovenskim državnim holdingom 100-odstotna lastnica Term Olimia, takšnega predloga ni podprla in na seji o delitvi dobička ni bil sprejet noben sklep.

Za razliko od obeh celjskih družb so bili v Termah Olimia pri delitvi bilančnega dobička bolj skromni. Država se je odločila, da si bo na račun dividend izplačala le nekaj več kot 700 tisoč evrov. Malo manj kot štiri milijone evrov dobička je razporedila v rezerve, o uporabi preostanka dobička v višini 6,4 milijona evrov pa bo odločala v naslednjih letih.

Foto: Andraž Purg

 

Sledite nam