Rezultati Skupine MOL v Q1: solidno uspešni kljub izzivom v okolju
Gospodarstvo
Tipografija
  • Dobiček Skupine MOL pred obdavčitvijo je v prvem četrtletju leta 2024 dosegel 382 milijonov USD, kar je 18 % oz. 29 % manj kot v preteklem četrtletju oz. v istem obdobju lani.
  • Na rezultate Downstreama (rafinerije in trženje) je vplivalo povečanje marž rafiniranja nafte Brent in marž petrokemičnih podjetij, prav tako se je zmanjšala proizvodnja.
  • Rezultate potrošniških storitev sta okrepila povečanje prodaje v segmentu ne-goriva in enkratni dobiček iz naslova prodaje bencinskih servisov.
  • Proizvodnja se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečala na 92,3 mboepd, predvsem zaradi decembrskega začetka proizvodnje v Kazahstanu, vendar je strmo padanje cen plina negativno vplivalo na rezultate.
  • Dodatni davki in druge dajatve državi so še naprej vplivali na rezultate: dodatni davek na prihodke za leto 2024 je bil obračunan v prvem četrtletju in je z 110 milijoni USD vplival na rezultat četrtletja, medtem ko sta imela davek Brent-Ural in na CO2 vsak po 27 milijonov USD učinka na rezultat prvega četrtletja 2024


Budimpešta, 10. maj 2024 – V obdobju prvega četrtletja 2024 je Skupina MOL ustvarila 382 milijonov USD dobička pred obdavčitvijo, kljub nadaljevanju uvajanja novih dajatev, neugodnim učinkom nižjih cen plina v proizvodnji in nadaljevanju močne dinamike v segmentu ne-goriva v potrošniških storitvah. Skupina MOL je v prvem četrtletju 2024 ustvarila 402 mio USD poenostavljenega prostega denarnega toka, kar je 22 % manj kot v enakem obdobju lani.

Glavni izvršni direktor Skupine MOL Zsolt Hernádi je komentiral rezultate:  »Finančni rezultati Skupine MOL so ponovno pokazali učinkovitost našega prožnega poslovnega modela. Kljub spopadanju z izzivi zunanjega okolja smo dosegali dobre rezultate. Naša stabilnost je ključnega pomena za krepitev varnosti oskrbe in zagotavljanja strateških naložb v srednji in vzhodni Evropi, kot je 1,3 milijarde EUR vreden kompleks poliolov, ki ga bomo v obratovanje predali kmalu.
Marca smo v naši posodobljeni strategiji začrtali ambiciozno naložbeno časovnico za povečanje konkurenčnosti MOL-a in industrije v srednji in vzhodni Evropi. Kljub dodatnim visokim državnim dajatvam, ki so vplivale na naš rezultat, ostajamo zavezani nadaljevanju naše poti energetskega prehoda in nadaljnjemu razvoju naše samozadostnosti.«

Rezultati poslovnega področja Downstream (rafinerije in trženje) so podprti z maržami petrokemije in rafinerij, vendar je nižja prodaja lastne proizvodnje vplivala na uspešnost. Dodatni vladni prispevek na Madžarskem še naprej vpliva na rezultat, prav tako tudi davek na Brent Ural in na CO2.

Poslovanje potrošniških storitev je zaznamovalo izboljšanje marže, ki ni vezana na gorivo, kar pomeni predvsem povečanje prodaje gastronomskih, živilskih in neživilskih izdelkov, medtem ko so k rezultatom v prvem četrtletju prispevali tudi enkratni dobički pri prodaji bencinskih servisov. Kljub zmanjšani mreži bencinskih servisov na Madžarskem se je obseg prodaje goriv medletno povečal za 6 %, medtem ko se je marža na enoto goriva medletno znižala za 2 %. Število lokacij v celotni mreži Skupine MOL, kjer je strankam na voljo Fresh Corner ponudba, se je v prvem četrtletju 2024 povečalo na 1.260 (v prvem četrtletju 2023 je bilo takšnih lokacij 1.172).

Proizvodnja je v prvem četrtletju leta 2024 znašala 92,3 mboepd na dan, kar pomeni povečanje za 0,8 mboepd v primerjavi s četrtletjem prej. Raven proizvodnje v regiji srednje in vzhodne Evrope se je rahlo zmanjšalo zaradi izhodiščnega zmanjšanja proizvodnje na Hrvaškem, medtem ko se je proizvodnja na Madžarskem obdržala na visoki ravni zaradi uspešnih prizadevanj proti naravnemu upadu. Stroški na enoto na ravni Skupine so kljub splošnim inflacijskim pritiskom ostali medletno nespremenjeni zaradi nižanja cen električne energije in večje proizvodnje.

Na storitve krožnega gospodarstva so vplivali nižji prihodki iz naslova razširjene odgovornosti proizvajalcev od pričakovanih. Sistem depozitov in vračil deluje od 1. januarja s približno 2.400 prodajnimi avtomati za povratno embalažo, ki so na voljo na maloprodajnih mestih po vsej Madžarski.

Rezultate poslovnega področja plina je zaznamoval učinek ugodnega makroekonomskega okolja in spremenjeno povpraševanja po regionalnih prenosnih storitvah.

O Skupini MOL
Skupina MOL je mednarodna, integrirana, naftna, plinska, petrokemična in maloprodajna družba s sedežem v Budimpešti na Madžarskem. S svojimi poslovnimi dejavnostmi in dinamično mednarodno ekipo, ki šteje več kot 24.000 ljudi, je aktivna v več kot 30 državah in beleži več kot 100 let izkušenj v industriji. Skupina MOL upravlja tri rafinerije in dva petrokemična obrata v okviru integriranega upravljanja oskrbovalne verige, in sicer na Madžarskem, Slovaškem ter na Hrvaškem in ima v lasti mrežo več kot 2.400 bencinskih servisov v 10 državah srednje in vzhodne Evrope. Raziskovalne in proizvodne dejavnosti Skupine MOL so podprte z več kot 85-letnimi izkušnjami na področju ogljikovodikov ter 30-letnimi izkušnjami pri vbrizgavanju CO2. Trenutno potekajo proizvodne aktivnosti v 8 državah in raziskovalne dejavnosti v 10 državah.

Skupina MOL je zavezana k transformaciji svojega tradicionalnega poslovanja na osnovi fosilnih goriv k nizkoogljičnem, trajnostnem poslovnem modelu in si prizadeva, da bi postala ogljično nevtralna do leta 2050, medtem ko bo oblikovala nizkoogljično krožno gospodarstvo v regiji srednje in vzhodne Evrope.

Kontakt za medije
@: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 
 

Sledite nam