V Celju urejajo grad in grofijo
Kultura
Tipografija

Občina je te dni začela obnavljati dve pomembni stavbi celjske kulturnozgodovinske dediščine, to sta Stara grofija, kjer ima prostore Pokrajinski muzej Celje, in Stari grad.

V Stari grofiji naj bi letos vgradili zunanje dvigalo in s tem zagotovili dostopnost za vse obiskovalce, tudi gibalno ovirane. Na razpisu je bilo za izvajalca izbrano podjetje Remont, ki naj bi letos uredilo še strojnico za prezračevanje novih razstavnih prostorov pod Muzejskim trgom, da vlaga ne bi uničevala dragocene najdbe rimske vile z bogatimi poslikavami. Vzpostavitev novega podzemnega razstavnega prostora za prikaz izjemne najdbe in obnova fasade sta načrtovani za prihodnje leto. Vrednost izvedbe celovite obnove znaša približno 1,5 milijona evrov.

Nadaljuje se tudi prenova Starega gradu, ki je ena najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Sloveniji. Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev izvajalci iz podjetja Saning prenavljajo kamnite zidove romanskega palacija. Vrednost del znaša malo več kot 374 tisoč evrov. Polovico tega zneska bo prispevalo ministrstvo za kulturo. Dela bodo končana prihodnje leto, nadzira jih celjska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Prenova kamnitih fasad je pomembna tudi zaradi načrtovane nadaljnje obnove grajskega jedra. Mestna občina bi namreč rada na gradu še okrepila turistično in kulturno ponudbo ter razvijala nove vsebine.

Foto: arhiv Moc, Andraž Purg, Nina Sovdat