DOBJE - V šolo s kombijem, ker je hoja prenevarna
Družba
Tipografija

Zakaj na odseku ob glavni cesti med Jezercami in Večjim Brdom še vedno ni pločnika? Starši že vrsto let opozarjajo, da bi njihovi otroci v Osnovno šolo Dobje in v tamkajšnji vrtec radi prihajali peš ali s kolesom, a jim slaba prometna varnost to onemogoča. Župan pravi, da Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) pločnika na načrtuje. V DRSI pojasnjujejo, da lahko občina sama pristopi k projektiranju naložbe in odkupu zemljišč, nato pa lahko pričakuje tudi državno sofinanciranje.

 

Župan Franc Leskovšek je povedal, da je občina DRSI pred dnevi poslala idejno zasnovo za pločnik in prosila, da bi si predstavniki direkcije prišli ogledat stanje. »V dopisih, ki smo jih prejeli doslej, je bilo zapisano, da direkcija ne načrtuje gradnje pločnika. Mi bomo pri svojih pobudah vztrajali. Zasnova je pripravljena za pločnik ob desni strani cestišča, ob potoku, a potrebujemo tudi soglasje Direkcije RS za vode.«

Že v enem od intervjujev ob preteklih občinskih praznikih je Leskovšek pojasnil, da večina otrok, ki obiskujejo dobjansko osnovno šolo, živi manj kot štiri kilometre stran. Ker za hojo v šolo in iz nje nimajo na voljo pločnika, razdaljo do šole premagujejo s kombijem, ki ga je kupila šola, prevoze plačuje občina.

Trajnost ali varnost?

Da se ob odseku ceste med Jezercami in Večjim Brdom ne da hoditi varno, saj se pešci ne morejo nikamor umakniti, vsi vozniki pa ne glede na omejitve vozijo veliko prehitro, je dejala ravnateljica Osnovne šole Dobje Suzana Plemenitaš. »Še odrasli si ne upamo hoditi ob tej prometnici, kaj šele, da bi tja spustili otroke. Učiteljica je ob zadnjem tednu mobilnosti drugi dan akcije ugotovila, da je pot ob cesti na odseku Dobje–Jezerce preveč nevarna. Varnost ima prednost pred tem, da učence spodbujamo h gibanju in k trajnosti. Tudi usposabljanje za vožnjo kolesa je pravi izziv. Takrat na pomoč pokličemo policijo in redarje. Razmere pri nas so res posebne. Živimo sredi narave, a nikamor ne moremo peš ali s kolesom.«

Direkcija žogico vrača občini

Iz DRSI so sporočili, da je za ureditev pločnikov znotraj naselja Dobje v skladu z veljavnim Zakonom o cestah pristojna občina. Ureditev pločnika ob državni cesti zunaj naselja ni upravičena, saj število vozil ne ustreza pogoju, določenem v Pravilniku o projektiranju cest. Povprečen letni dnevni promet je po predlanskih podatkih znašal 2.588 vozil na dan, medtem ko je pogoj postavljen pri 3.500 vozilih dnevno. Še en kriterij glede ugotavljanja upravičenosti gradnje pločnika je povprečna zgostitev pešcev ob cesti, ki mora znašati več kot deset oseb na uro.

Direkcija je v odgovoru na naša vprašanja pojasnila, da lahko občina na predlaganem mestu izvede štetje pešcev in ji podatke posreduje z izpolnjenim dokumentom za identifikacijo investicijskega projekta. »Če se s štetjem izkaže, da je pločnik upravičen, oziroma se kako drugače utemeljijo razlogi za njegovo ureditev, lahko občina tudi sama pristopi k projektiranju projekta in odkupu zemljišč. Direkcija pa bo v obdobju priprave na gradnjo, ko bodo pridobljena vsa zemljišča, pristopila k sofinanciranju, seveda skladno z določili Zakona o cestah in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.«

Foto: Andraž Purg

David Kravina, predsednik sveta staršev otrok, ki obiskujejo OŠ Dobje, opozarja, da je odsek glavne ceste med Jezercami in Večjim Brdom neurejen in zelo nevaren. »Upam, da ne bo prišlo do smrtnih žrtev. Velikokrat se žal stvari premaknejo, šele ko je prepozno.«

 

 

Preberite več v Novem tedniku

Sledite nam