Škode za skoraj štiri milijone evrov
Kronika
Tipografija

V celjski občini škoda na javni infrastrukturi po julijskih in avgustovskih neurjih po prvih ocenah znaša skoraj štiri milijone evrov. Popis in prijave škode na zasebnem premoženju pa še potekajo. Največ škode je nastalo na poplavljenih območjih Medloga, mestnega parka z Ledeno dvorano in Zagrada. Sprožilo se je tudi veliko zemeljskih plazov, pravijo v Mestni občini Celje. 

 

Javno podjetje Zelenice škodo še vedno odpravlja. V času vetrolomov so bili sodelavci podjetja zelo aktivni pri zavarovanju ljudi in njihovega premoženja, omogočali so prevoznost cest, odstranjevali številna poškodovana drevesa in odpravljali ostale poškodbe na javni infrastrukturi. V času poplave so sodelovali pri zagotavljanju prevoznosti cest, odstranjevanju naplavin in sanaciji ostale škode, predvsem na javnih površinah in v Mestnem parku. Sodelovali so tudi pri odstranjevanju posledic v sosednjih občinah, navajajo v celjski občini.

Trenutno odstranjujejo mulj v mestnem parku, urejajo fontano in živo mejo v mestnem parku, odstranjujejo naplavine ob poteh, urejajo poti, ki so bile poškodovane, popravljajo urbano opremo in nameščajo podrto prometno signalizacijo. Še vedno odvažajo vejevje, ki je nastalo pri neurju, ter nameščajo urbano opremo.

V parku bo groba sanacija zaključena predvidoma prihodnji teden, ostalo škodo po poplavah pa bodo večinoma sanirali v okviru rednih vzdrževalnih del, še pravijo v celjski občini. 

BA

Foto: Andraž Purg