»Zmanjšanje omejitev obiskov« posledica zadnjega dogodka v bolnišnici?
Zdravje
Tipografija

Iz celjske bolnišnice so danes poslali posebno obvestilo, da so »nekoliko zmanjšali omejitve obiskov bolnikov, ki so daljši čas na zdravljenju v bolnišnici.« Skoraj zagotovo je na to vplival zadnji dogodek z zamenjavo bolnikov. Kako stroge omejitve obiskov lahko negativno vplivajo na bolnike, na etično ravnanje zaposlenih, na poslabšanje stanja bolnikov, pišemo tudi v tokratni številki Novega tednika v osrednji temi. Več podrobnosti je v tiskani izdaji časopisa, kje so bile naše sogovornice tudi strokovnjakinja s področja etike in psihologije, varuhinja pacientovih pravic in tudi predsednica celjskega območnega odbora Hospica. (SIMONA ŠOLINIČ)

 

Številni strokovnjaki, tudi iz vrst zdravstva, so nam v teh dneh povedali, da je ena ključnih stvari, ki bi lahko preprečila epilog, kot se je pretekli teden zgodil v bolnišnici, to, da bi bolnišnica dovolila obiske. Če bi svojci lahko prišli na obisk, bi videli, da sta bili identiteti svojcev zamenjani. Bolnišnici smo poslali vprašanje, ali drži informacija, da svojci bolnikov niso mogli na obisk. Strokovni direktor bolnišnice Franc Vindišar je v torek dejal, da je bil »... stik s svojci obeh bolnikov vzpostavljen po telefonu. Obiski so organizirani v skladu s priporočili bolnišnične službe za preprečevanje bolnišničnih okužb in so glede na epidemijo omejeni, niso pa prepovedani. Svojci naj bi želeli na obisk, a zaradi protokolov do tega ni prišlo.«

 Zdravstveno osebje ne more nadomestiti svojcev

»Šokirana sem, da se je to sploh zgodilo. Predvsem sem bila v mislih s svojci, kaj doživljajo. Ne nazadnje tudi z zdravstvenimi delavci, kako je lahko sploh možno, da je to tega prišlo. Če že na začetku niso mogli ugotoviti, kdo je kdo, me čudi, da niso tega ugotovili vsaj kasneje. Ali da v bolnišnico niso povabili svojcev, da bi se poslovili od bolnika,« pravi predsednica celjskega območnega odbora Slovenskega društva Hospic Heda Zimšek.

Ko smo med epidemijo poročali, da so obiski, ki so bili takrat prepovedani, ključnega pomena za bolnike, je dejala, da so obiski hkrati tudi nadzor nad zdravstveno oskrbo svojcev. »Še vedno mislim enako. Kadar je človek sprejet v dom za starejše ali v bolnišnico, ga mora vedno spremljati, obiskovati kdo od svojcev. Oni poznajo bolnika, njegovo stanje, zgodovino, so tudi vir informacij za zdravstveno osebje. Minister za zdravje je jasno povedal, da ni razloga, da ne bi bilo mogoče omogočiti obiskov. Zdravstveni delavci so pomembni, vendar svojcev nikoli ne morejo nadomestiti. Svojci nudijo bolnikom varnost, ne nazadnje informacije o tem, kaj se dogaja doma,« pravi sogovornica in dodaja, da morajo svojci vztrajati, da jim bolnišnice dovolijo obiske bolnikov.

Sistem zatajil

Zimškova poudarja, da je zadnji primer v Celju pokazal, da je sistem zatajil. »To, s čimer smo se spopadali v zadnjih dveh letih, je dalo vpogled v sistem in to, da se družba ni naučila ničesar. Zdravstvenim delavcem je ustrezalo, da ni bilo obiskov, ker svojci nekako ›motijo‹ njihov proces dela, osebje jim mora podati informacije, ki jih zanimajo, hkrati morajo biti zaposleni ›pripravljeni‹ na čustvene izlive,« je jasna Zimškova. Dodaja, da je komunikacija med bolnikom, bolnišnico in svojci okrnjena: »V bolnišnici v zadnjem obdobju poskrbijo za fizično delo, ne pa za duhovni in psihosocialni vidik. Res je tudi, da zdravstvenih delavcev primanjkuje, da medicinske sestre odhajajo zaradi izgorelosti, zdravniki pa odhajajo predvsem v zasebni sektor. Slišim, da v bolnišnicah ne zmorejo nadomeščati niti bolniških ali porodniških odsotnosti. Če timi niso celoviti, so tudi bolniki deležni le osnovne oskrbe, komunikacije pa je premalo. In ravno to bi vsaj malo ublažili z obiski svojcev.«

Bolnišnica zdaj nekoliko sprostila omejitve obiskov

 »Od danes so obiski pri vseh bolnikih, ki so hospitalizirani več kot sedem dni, dovoljeni dvakrat tedensko med 15. in 16. uro. Pacienta lahko obišče en zdrav obiskovalec, obisk pa lahko traja 15 minut. Kot prvi dan hospitalizacije se šteje dan sprejema v bolnišnico. Ta sprememba se ne nanaša na obiske kritično bolnih pacientov, otrok, ki so sami hospitalizirani v bolnišnici in porodnic,« so danes sporočili iz bolnišnice.

 Da ne bi prišlo do nejasnosti, bolnišnica navaja veljavni režim obiskov, ki ga povzemamo v celoti.

 BOLNIŠNIČNI ODDELKI

 Pacienti, ki so hospitalizirani dlje kot sedem dni (začetek se šteje od dneva sprejema v SB Celje) imajo lahko obisk dvakrat tedensko. Obiski so omejeni na eno (1) zdravo odraslo osebo na dan v trajanju 15 minut, v času od 15. do 16. ure (po dogovoru z zdravnikom so možni tudi pogostejši obiski).

 V primeru krajše hospitalizacije od sedmih dni so obiski za kritično bolne in umirajoče paciente po presoji zdravnika omogočeni vsak dan. Za vse ostale paciente so obiski dovoljeni izjemoma po predhodnem dogovoru z zdravnikom.

 Za obisk se lahko dogovorite po telefonu ob informacijah s sobnim zdravnikom, ki obisk zabeleži na temperaturni list bolnika.

 ENOTE INTENZIVNE TERAPIJE

 V enotah intenzivne terapije so obiski možni vsak dan med 15. in 16. uro po predhodnem dogovoru z zdravnikom. Obisk je omejen na eno (1) zdravo osebo in na 15 minut (svojci naj upoštevajo navodila posamezne intenzivne enote). 

 OTROCI NA OTROŠKEM in ORL ODDELKU

 Na otroških oddelkih je ob otroku ves čas lahko prisoten eden od staršev ali skrbnikov, ki mora biti zdrav. Starši oz. skrbniki se lahko izjemoma med hospitalizacijo zamenjajo v dogovoru z oddelčnim osebjem.

 V času omejevanja obiskov lahko otroke, ki so sami hospitalizirani v bolnišnici, hkrati obiščeta oba starša ali skrbnika, ki sta zdrava. Obiski so mogoči vsak dan med 14. in 18. uro, trajajo pa lahko pol ure.

 PORODNIŠNICA

 Očetje novorojenčkov lahko mamice z novorojenčki obiščejo vsak dan med 15.30 in 16. uro. Obisk lahko traja 15 minut.