V Celju prva konferenca projekta NEWLOCAL
Akcije
Tipografija

V okviru projekta NEWLOCAL je bila 10. maja letos v Celju prva projektna konferenca. Na dogodku, na katerem je bilo 50 ljudi, je konzorcij imel priložnost predstaviti vse do sedaj narejeno v projektu, vsa dognanja in najboljše prakse.

Ob koncu konference je potekala zelo zanimiva debata o interaktivnosti v lokalnih medijih in njihovi prisotnosti na trgu – prednostih in slabostih.

Projekt NEWLOCAL je skupen podvig, ki združuje lokalne medijske družbe iz Hrvaške, Slovenije, Srbije in Črne Gore. Glavni cilj projekta je razviti inovativne strategije in tehnologije za povečanje angažiranosti občinstva in posledično povečanje prihodkov od oglaševanja.

Konzorcij NEWLOCAL je raznolika skupina 10 lokalnih medijskih podjetij iz štirih različnih držav. Iz Hrvaške so Varaždinske vijesti. d.d., Sjeverni pol, d.o.o. , RI PORTAL, j. d. o. o., Pro Media, d.o.o. Iz Srbije (RS) so Tim za razvoj i integracije, Radio Magnum-18, d.o.o., Privredno društvo Boom93, d.o.o. Iz Slovenije (SI) sodelujeta NT&RC, d.o.o., in RADIO TEDNIK PTUJ, družba za časopisno in radijsko dejavnost, d. o. o. Predstavnik Črne gore (ME) je Digital media factory, d.o.o.

Posnetek konference (z angleškimi podnapisi) je dostopen na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=dy_Tk9n9zsI.

Spletna stran projekta: https://newlocal.space/

Izvedbo projekta NEWLOCAL (Novi pristopi za lokalne medije) sofinancira Evropska unija.

Program Ustvarjalna Evropa (CREA)

Razpis: NOVICE-Novinarska partnerstva (CREA-CROSS-2022-JOURPART)

#ustvarjalnaevropa

Podpira @creative.eu

The first conference of the NEWLOCAL project was in Celje

As a part of the NEWLOCAL project, the First project conference was organized on May 10th 2024, in Celje, Slovenia. During the conference, on which 50 people were present, the consortium had a chance to showcase everything done until now in the project, all the findings and best practice.

At the end of the conference a very interesting debate was held about interactivity in media and local media and their presence on the market – advantages and disadvantages.

The NEWLOCAL Project is a cooperative endeavor that brings together local media companies from Croatia, Slovenia, Serbia, and Montenegro. The project's main objective is to develop innovative strategies and technologies to enhance audience engagement and, in turn, increase advertising revenue.

The NEWLOCAL consortium is a diverse group of 10 local media companies from four different countries. From Croatia (HR) are Varaždinske vijesti d.d., Sjeverni pol d.o.o. , RI PORTAL j. d. o. o., Pro Media d.o.o. From Serbia (RS) are Tim za razvoj i integracije, Radio Magnum-18 d.o.o., Privredno društvo Boom93 d.o.o. From Slovenia (SI) are NT&RC d.o.o. and RADIO TEDNIK PTUJ, družba za časopisno in radijsko dejavnost, d. o. o. From Montenegro (ME) is Digital media factory d.o.o.

 The recording of the conference (with English subtitles) is available on the following link - https://www.youtube.com/watch?v=dy_Tk9n9zsI.

Project webpage: https://newlocal.space/

The implementation of the project NEWLOCAL (New approaches for local media) is co-funded by the European Union.

Programme: Creative Europe Programme (CREA)

Call: NEWS-Journalism partnerships (CREA-CROSS-2022-JOURPART)

#creativeeurope

Supported by @creative.eu

 

 
 

Sledite nam